V. V. B = in 2018 100 jarig bestaan!

De oudste vereniging die actief is, is Vroom Vrij en Blij.
De oprichting was 26 november 1918 als, zoals het toen genoemd werd, een ‘jongeliedenvereniging’.

In de loop van de jaren hebben de leden veel werk voor de kerk verricht.
Zo namen zij o.a. het initiatief tot het oprichten van het Verenigingsgebouw Egmond.
www.verenigingsgebouwegmond.nl

Vroom Vrij en Blij is heel lang een bloeiende vereniging geweest met een grote toeloop van jongeren.
Ongeveer zes- à zevenentwintig jaar terug kwam er een kentering.
De vrijdagse avond werd steeds minder bezocht door jongeren
en even leek het er op dat de vereniging opgeheven zou worden.
De toenmalige leden vonden dit toch wel erg jammer
en besloten de vereniging in stand te houden, maar met een andere doelstelling en invulling.

Het Vroom is er wat afgegaan, wat gebleven is, is Vrij en Blij.
Daardoor is het ook mogelijk dat mensen van buiten de parochie lid kunnen worden.

De vereniging verzorgt per jaar een aantal feestavonden.
In november rond de 11e van de 11e. 
Ook is er de grote carnavalsavond  in het Verenigingsgebouw Egmond, voorafgaande aan Aswoensdag.
(In Egmond aan Zee is sinds mensenheugenis Vastenavond -carnavalsavond- gevierd, er is zelf een eigen vastenavondlied) De dag daarna is er carnaval voor de kinderen en kleinkinderen van de leden.
In de zomer is er een activiteit gevolgd door een barbeque.

Ook tijdens het Oud-Katholiek volleybaltoernooi op 2e Paasdag
speelde er een team mee onder de naam Vroom Vrij en Blij.

Op maandag 2 maart 2020 ontving het kerkbestuur
een brief van het bestuur van VVB
met daarin de mededeling dat wegens teruglopende ledental
en de daarmee samenhangende afname van inkomsten
besloten was om de Vereniging na 102 jaar op te heffen.