Kerkbestuur

Kerkbestuur
Art. 137. 1.
Het kerkbestuur bestaat uit de pastoor van de parochie
en tenminste twee meerderjarige leden, die de naam kerkmeester dragen.

Post voor het kerkbestuur kan gericht worden aan:
Oud-Katholieke Parochie van St. Agnes
t.a.v. het Kerkbestuur
Voorstraat 110
1931 AN  EGMOND AAN ZEE

Deservitor: Mgr. D. Schoon tot 8 sept. 2024

Technisch voorzitter: dhr. J. Gouda
ajjgouda@gmail.com

Penningmeester: dhr. M. Groen
mmgroen@hotmail.nl

Lid: mw. Eva Wijker – den Nijs
secretaris@egmond.okkn.nl

Lid: mw. Anneke Visser – Groot
nicoenanneke@gmail.comVertegenwoordiger in de synode
1e vertegenwoordiger: mevrouw Sophie Visser
2e vertegenwoordiger: mevrouw Lia Visser

Kerkelijke ledenadministratie |  inschrijven  | wijzig(ing)en  |  uitschrijven
Via het secretariaat van de parochie

Postadres:
Oud-Katholieke Parochie van St. Agnes
t.a.v. de kerkelijke ledenadministratie
Voorstraat 110
1931 AN  EGMOND AAN ZEE

Oud-Katholieke Kerk van Nederland
KvK 32164529