Kerkbestuur

Kerkbestuur
Art. 137. 1.
Het kerkbestuur bestaat uit de pastoor van de parochie
en tenminste twee meerderjarige leden, die de naam kerkmeester dragen.

Post voor het kerkbestuur kan gericht worden aan:
Oud-Katholieke Parochie van St. Agnes
t.a.v. het Kerkbestuur
Voorstraat 110
1931 AN  EGMOND AAN ZEE

of via de contact-pagina: LINK

pastoor mw. J. Kolkman
Voorstraat 110, 1931 AN Egmond aan Zee
072 – 506 1206 en 06 – 25 54 64 09
joke.kolkman@okkn.nl

Technisch voorzitter: dhr. J. Gouda
ajjgouda@gmail.com

Penningmeester: dhr. M. Groen
mmgroen@hotmail.nl

Lid: mw. Eva Wijker – den Nijs
evawijker@gmail.com

Lid: mw. Anneke Visser – Groot
nicoenanneke@gmail.comVertegenwoordiger in de synode
1e vertegenwoordiger: mevrouw Trees Visser – Groot
2e vertegenwoordiger: mevrouw Lia Visser

Kerkelijke ledenadministratie |  inschrijven  | wijzig(ing)en  |  uitschrijven
Via het secretariaat van de parochie

Postadres:
Oud-Katholieke Parochie van St. Agnes
t.a.v. de kerkelijke ledenadministratie
Voorstraat 110
1931 AN  EGMOND AAN ZEE

Oud-Katholieke Kerk van Nederland
KvK 32164529