Kerkbestuur

Kerkbestuur
Art. 137. 1.
Het kerkbestuur bestaat uit de pastoor van de parochie
en tenminste twee meerderjarige leden, die de naam kerkmeester dragen.

Post voor het kerkbestuur kan gericht worden aan:
Oud-Katholieke Parochie van St. Agnes
t.a.v. het Kerkbestuur
Voorstraat 110
1931 AN  EGMOND AAN ZEE

of via de contact-pagina: LINK

pastoor mw. J. Kolkman
Voorstraat 110, 1931 AN Egmond aan Zee
072 – 506 1206 en 06 – 25 54 64 09
joke.kolkman@okkn.nl

Secretaris: mw. C.J.A.W. Buenen
Eisenhowerstraat 74/a, 1931 WN  Egmond aan Zee
06 – 26 81 08 47
speedmintje2009@live.nl

Penningmeester: dhr. M. Groen
Emmastraat 29, 1931 CS  Egmond aan Zee
072 – 506 5313
mmgroen@hotmail.nl

Lid: mw. Eva Wijker – den Nijs
Emmastraat 6, 1931 CT  Egmond aan Zee
06 – 48 18 26 89
evawijker@gmail.com

Lid: mw. Anneke Visser – Groot
Churchilllaan 8, 1931 WE  Egmond aan Zee
06 – 41 21 22 42
nicoenanneke@gmail.comVertegenwoordiger in de synode
1e vertegenwoordiger: mevrouw Trees Visser – Groot
2e vertegenwoordiger: mevrouw Lia Visser

Kerkelijke ledenadministratie |  inschrijven  | wijzig(ing)en  |  uitschrijven
Via het secretariaat van de parochie

Postadres:
Oud-Katholieke Parochie van St. Agnes
t.a.v. de kerkelijke ledenadministratie
Voorstraat 110
1931 AN  EGMOND AAN ZEE

Oud-Katholieke Kerk van Nederland
KvK 32164529