Verenigingen

De parochie van de H. Agnes kent al sinds lang een bloeiend verenigingsleven.
Ook nu nog zijn er vier verenigingen actief.
Behalve dat zij gezelligheid bieden, versterken zij de band van de parochianen onderling
en zetten zij zich in t.b.v. de kerk en parochie.