S.T.O.O.P.

STOOP
Stichting tot Ondersteuning van de Oud-Katholieke Parochie te Egmond aan Zee. 

  • Het beheer, onderhoud en behoud van het Oud Katholiek Verenigingsgebouw gelegen aan de Julianastraat 5 te Egmond aan zee.  

Deze stichting is in het leven geroepen na de laatste, ingrijpende,
verbouwing van het Verenigingsgebouw Egmond. 
Het bestuur van deze stichting is het kerkbestuur.
http://egmond.okkn.nl/pagina/33/pastoor_en_kerkbestuur 

STOOP
Hoewel het hier en daar nog wel zo wordt genoemd is STOOP niet de naam
van het Verenigingsgebouw Egmond.
Het is dus de naam van de stichting.

Rabobank rekeningnummer   
NL09 RABO 0358 5130 57
t.n.v. Verenigingsgebouw Egmond, Egmond aan Zee

KvK Alkmaar 37093397