Kerkportaal

Wie door de hoofdingang de kerk binnenkomt, treft aan beide kanten van het kerkportaal een ingemetselde steen aan. Het opschrift van de steen aan de linkerzijde luidt:

Op den 10 juny 1801
is de eerste steen gelegd van de
Roomsch Catolyke Kerk tot Egmond aan Zee
van Dirk Engelen Visbeen
oud 88 jaar 11 maanden
1801

Deze steen getuigt van de ‘eerste steenlegging’ van het kerkje in de Zuiderstraat. Een mooie herinnering aan het vroegere kerkje, dat later is omgebouwd tot postkantoor en enkele jaren geleden is afgebroken.
Rechts herinnert een gedenksteen aan 20 april 1885, de dag waarop door pastoor Van Greuningen, onder het toeziend oog van architect W. Raman, de eerste steen voor het huidige kerkgebouw werd gelegd.
De beide op hout geschilderde panelen met afbeeldingen van de abdij en het Slot op de Hoef herinneren aan de rijke geschiedenis van Egmond.

Links achterin de kerk staat een luidklok op een houten gestel. Het opschrift luidt:
Peeter van den Gheyn heeft mij gegoten
int iaer 1634
Santa maria Ora Pro Nobis

Tijdens de Tweede Wereldoorlog gaven de Duitse bezetters opdracht om alle klokken in te zamelen en aan hen te overhandigen, met het doel deze om te smelten. Zo werd ook deze klok aan boord van een binnenvaartschip geladen en met nog andere klokken op transport gesteld. Op het IJsselmeer liet de schipper zijn lading echter zinken, zodat de klokken na de oorlog weer opgevist konden worden. Zo kwam de klok weer in bezit van de kerk. Helaas echter niet zonder te zijn aangetast door het zeewater.