Beheerscommissie

De beheerscommissie van het Verenigingsgebouw Egmond
is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van het gebouw en de exploitatie.

Dit binnen de kaders die zijn vastgesteld door het bestuur van de S.T.O.O.P.
Er is maandelijks overleg over de dagelijkse gang van zaken + beleidsaangelegenheden.

Contactpersonen:

Pastoor Joke Kolkman 072-5061206, voorzitter bestuur S.T.O.O.P.
telefoon 06 – 55 76 84 44

Jaap Dekker, beheerder
telefoon 06 – 39 49 48 16 (ver. geb)
privé 06 – 23 76 42 17

Maarten Groen, lid namens het kerkbestuur
telefoon 06 – 10 93 40 65

——————————–

Financiele administratie
Maarten Groen