Lectoren

De lectoren assisteren de priester bij de eucharistieviering, met name door de voorbeden te verzorgen. Ook gingen zij voor in het avondgebed op zaterdagavond, soms in een avondwake voorafgaand aan een uitvaart en sporadisch in diensten van Schrift en Gebed. Lectoren hebben gedurende twee jaar een zaterdagopleiding gevolgd en doen hun werk krachtens een aanstelling door de diocesan bisschop en in overleg met en onder eindverantwoordelijkheid van de pastoor van de betreffende parochie.


In onze parochie zijn de volgende lectoren werkzaam:

zr. T.A. Takken SFCC, tel. 072-5067727

emeritus-lectoren:

dhr. H. Groen, tel. 072-5062862
dhr. J. van der Pol, tel. 072-5061467