Sexueel misbruik

In iedere relatie, waarin sprake is van niet gelijkwaardige partners, kan zich seksueel misbruik voordoen. Het geeft geen pas om als kerk daarvoor de ogen te sluiten. De Oud-Katholieke Kerk van Nederland heeft een procedure vastgesteld hoe klachten over seksueel misbruik zo goed mogelijk behandeld kunnen worden.


MELDPUNT
De coördinator van SMPR, – Sexueel misbruik in pastorale relaties –
Lenny van den Brink, is telefonisch bereikbaar via 030-3038590,
of via het invulformulier op www.smpr.nl

In de genoemde klachtenprocedure is sprake van een onafhankelijke (niet oud-katholieke) voorzitter.

PROCEDURE: zie alhier.

Zie tevens ter informatie.
(Dit betreft een verslag van een bijeenkomst uit 2009;
de in het verslag genoemde contactadressen zijn niet meer up to date –
zie daarvoor de gegevens op déze webpagina – waar u nu naar kijkt)

Artikel uit Ad Rem