Kijk in de kerk

Als pastoor van de oud-katholieke parochie van de heilige Agnes in Egmond aan Zee, heet ik u van harte welkom op deze website. Naast onze rooms-katholieke en protestantse medechristenen vormen wij in Egmond aan Zee de oudste en grootste geloofsgemeenschap. Daarmee nemen wij een unieke positie in binnen de Oud-Katholieke Kerk van Nederland (www.okkn.nl).

Herzlich wilkommen bei der altkatholischen Pfarrgemeinde St. Agnes in Egmond aan Zee, an der niederländischen Nordseeküste (deutsch).

Wat is oud-katholiek? Samen met anglicanen en oosters-orthodoxen dragen wij een manier van kerkzijn uit die katholiek is, maar niet door Rome wordt opgelegd. We kiezen onze eigen bisschoppen van Utrecht en Haarlem, en via gekozen priesters en parochianen is er inspraak in het bestuur van de kerk. In 1909 werd het Nederlands ingevoerd in onze liturgie en vanaf 1922 staat het de priesters vrij hun eigen levensstaat te kiezen: gehuwd of ongehuwd. Sinds 1999 worden ook vrouwen tot priester gewijd. Ondanks deze “moderne” maatregelen hebben wij er geen moeite mee, een “klassieke” liturgie te vieren in al haar rijkdom en zeggingskracht.


Foto: zingen slotlied van de Eucharistieviering op zondag 15 mei 2011: 125ste verjaardag van Kerkwijding.

De gemeente is geroepen om op de dag van de Heer en zo dikwijls als dit mogelijk is samen te komen om het sterven en verrijzen van haar Heer Jezus Christus te verkondigen, totdat Hij komt; om te volharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. (tekst bij de installatie van pastoor Rudolf Scheltinga, 4 juli 2010) 

De Egmondse parochie is een relatief grote parochie. Haar liturgie draagt de sporen van verschillende voorkeuren in stijl en benadering. Zo proberen wij de ontmoeting met God vorm te geven in de vertrouwde stijl van de Eucharistieviering (Hoogmis) met het kerkkoor en de vespers met het gregoriaanse mannenkoor, maar ook in de stijl van de Eucharistieviering waarin het gospelkoor ‘Seasingers’ zingt en de verstilde avondgebeden in de stijl van Taizé. De Eucharistieviering of het Middaggebed op een weekdag is eenvoudig van vormgeving. De overeenkomst tussen al deze vormen is dat we God mogen zoeken en vinden in de persoon van Jezus Christus door de kracht van de heilige Geest. In die ontmoeting klopt het hart van ons kerkelijk leven en daar vinden we inspiratie voor het dagelijks leven.

Deze website maakt duidelijk dat er naast de kerkdiensten nog veel meer gebeurt in onze parochie. Er zijn vrijwilligers actief op vele terreinen, niet alleen rondom de liturgie, maar ook op gebieden als bestuur en organisatie, kinder- en volwassenencatechese, diakonaat en oecumene, verenigings- en gemeenschapsleven. Ieder draagt het zijne of hare bij, naar de mate van ieders talenten. Als daar ook voor u een taak ligt, schroom dan niet u te melden bij de contactpersonen die bij elk onderdeel vermeld staan.

Ik wens u veel leesplezier op deze site. Tot ziens in de kerk en/of bij de andere activiteiten.

                                                                                  Pastoor Rudolf Scheltinga