Bisschop van Haarlem


Op zaterdag 19 april 2008 werd in de Kathedrale Kerk van de H.H.Anna en Maria dr.Dirk Jan Schoon verkozen tot 18e bisschop van Haarlem. De keus viel op hem met 17 van de 23 uitgebracht stemmen in de eerste ronde.
Deken Schoon nam zijn verkiezing aan.

Op de Feestdag van de H.H. Petrus en Paulus, 29 juni 2008 volgde de bisschopswijding in de Grote of Sint Bavokerk aan de Grote Markt te Haarlem

mgr. dr. D.J. Schoon
Kinderhuissingel 82
2013 AV  Haarlem
Tel: 020 6628313