Visie 2020

Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Mensen van diverse pluimage vinden onderdak in de ruimte van deze katholieke kerk. Waar een ieder oog heeft voor elkaar: voor hen die vooropgaan en voor hen die achterblijven. Gebouwd op een stevige ondergrond van geleefd geloof van hen die ons voorgingen. Gericht op het leven in het nú, om vorm te geven aan de toekomst die wij verwachten. Waar rechtvaardigheid en solidariteit als grote woorden vorm kunnen krijgen in het leven van alle dag. Met vallen en opstaan handen en voeten geven aan Gods Koninkrijk dat wij verwachten én dat te midden van ons is. Weet hebbend van de pijn die we ook als gemeenschap én ieder individueel met ons meedragen én tegelijkertijd levend met de vreugde die in ons midden is. Dit ook delend en in verbinding brengend met andere kerkgenootschappen, religies en levensbeschouwingen.

Concretisering in parochies en staties
In het samen vieren van de Eucharistie, waarin we ons als gemeenschap scharen rondom het Woord van de Schrift en rondom de gave van Brood en Wijn: om zó steeds meer te worden wie/wat we zijn: Lichaam van Christus. Hierin zijn we ook een lerende organisatie. Lichaam van Christus zijn als geloofsgemeenschap: het leven met elkaar delen en helen, in lief en leed, in ziekte en in gezondheid. Omzien naar elkaar bínnen de gemeenschap en ogen en oren open houden voor hen die van buiten een beroep op ons doen. Van belang is daarbij dat ook wij onze ogen open houden voor wat er buiten onze gemeenschap zich voordoet en we ons met hart en handen daartoe inzetten. We maken de beweging naar buiten en weten we ons betrokken op de samenleving. Deze betrokkenheid op de samenleving komt ook tot uiting in de diverse verbindingen: met kerken, maat-schappelijke en politieke organisaties en deze brengen we ook weer naar binnen.

Bisschop
Staties en parochies bij elkaar én bij de Eeuwige houden. Daartoe is een bisschop nodig als bruggenbouwer –  in de Naam van de Levende –  als verbinder die bijeenhoudt en samenbrengt wat bijeengebracht moet worden en die bij elkaar houdt wat aan elkaar verbonden is. Een persoon die bemoedigend en – waar nodig – corrigerend aanwezig is. Die wegen wijst om te gaan en deze wegen ook voorgaat en voorleeft. Weet heeft van de eigen capaciteiten én tekortkomingen en daar in wil blijven leren en openstaat voor feedback en daar ook om vraagt. Een bisschop die aanwezig is én gezicht geeft aan de kerk naar buiten toe op diocesaan en landelijk niveau. Dit alles samen met de priesters en diakens van het bisdom, met de lekengelovigen en in verbondenheid met de collega-bisschop van Haarlem, priesters, diakens en lekengelovigen. In het bijzonder komt dit tot uiting in het collegiaal bestuur en de synode van de kerk.

Pastoor Rudolf Scheltinga
20 januari 2020