Ver.geb. Egmond

Een unieke locatie voor uw bijeenkomst!

  

Een prominente plaats en dat al bijna 100 jaar, neemt het Verenigingsgebouw Egmond in, niet alleen in het verenigingsleven van de Oud-Katholieke Parochie, maar ook vele andere verenigingen hebben voor hun activiteiten gebruik gemaakt, of maken gebruik van het Verenigingsgebouw Egmond!

Het Verenigingsgebouw Egmond aan de Julianastraat 5 te Egmond aan Zee is gebouwd in 1928, nadat hiertoe door het kerkbestuur in november 1926 was besloten.

In 2001 heeft de laatste ingrijpende renovatie van het Verenigingsgebouw Egmond plaatsgevonden. Het werd de hoogste tijd om het Verenigingsgebouw Egmond aan de passen aan de eisen van de tijd én van de gasten! Vrijwel het gehele gebouw is toen vernieuwd. Alleen de voorgevel, het dak en enkele kleinere ruimten zijn onveranderd gebleven. Er is een vrijwel totaal nieuw gebouw neergezet.

Ook de bestuursvorm werd toen gewijzigd. Voor het beheer, onderhoud en behoud van het gebouw is toen een stichting opgericht in het jaar 2000. Het kerkbestuur van de Oud-Katholiek parochie van Ste. Agnes vormt tevens het stichtingsbestuur. Voor de dagelijkse bedrijfsvoering is een beheerscommissie ingesteld en is een beheerster in dienst genomen. Al met al een goede basis om de exploitatie van het Verenigingsgebouw Egmond mogelijk te maken.

Om uitdrukking te geven aan het multifunctionele karakter van dit unieke gebouw is niet alleen als doel gesteld, dat het gebouw een bijdrage wil leveren aan de Parochie, maar wordt het tevens beschikbaar gesteld voor gelegenheden binnen en buiten de Egmondse dorpsgemeenschap.

Meer weten? Stuur een mail via info@verenigingsgebouwegmond.nl 

Binnen de burgerlijke gemeente Bergen-NH – waartoe Egmond aan Zee behoort – geldt het 
Verenigingsgebouw Egmond als een karakteristiek gebouw voor het dorp!
Kortom: een unieke locatie!