Agnes ’86

De damesvereniging Agnes ’86 is opgericht in 1986, bij het 100 jarig jubileum van het kerkgebouw. Zij is opvolgster van de oudste vereniging in de parochie, die ook de naam Agnes droeg. In 2011 vierde de damesvereniging haar 25 jarig bestaan, met een jubileumavond op zaterdag 15 januari 2011 én kerkelijk werd dit jubileum herdacht op zondag 23 januari 2011. Bij die gelegenheid werd er ook een foto gemaakt!

De leden komen eenmaal per maand bijeen, gedurende september t/m mei. In de maand januari is altijd de jaarvergadering, de andere avonden worden op diverse wijze ingevuld, met als hoogtepunt de traditionele adventsbroodmaaltijd in december.

De dames schenken de koffie tijdens het maandelijkse koffiedrinken na de kerkdienst op de eerste zondag van de maand in het Verenigingsgebouw Egmond.

Met Palmpasen brengen zij een paasgroet en palmtakken rond bij de parochianen boven de 70 jaar.
Ook brengen zij rond de Kerst, een kerstgroet aan de zieken en oudere parochianen.

Incidenteel zetten zij zich in bij speciale kerkelijke aangelegenheden in het Verenigingsgebouw Egmond en zij hadden elk jaar een loterij op de Fancy Fair.

Voorzitter: mevr. J. Blok – Prins, tel. 072 – 506 2419
Secretaris: mevr. H. Gul – Bakker; tel. 072 – 506 2213
Penningmeester: mevr. T. Dekker – de Graaff, tel. 072 – 506 2308
Lid: mevr. A. Dekker – Gouda, tel. 072 – 506 3201
Lid: mevr. C. de Graaff – Hertsenberg, tel. 072 – 506 3506