Extra collectes + doelen

2020

Maand

Collecte

Januari 

Oecumenisch Werk

Februari 

Jongerenwerk

Maart 

Vastenactie / plaatselijk

April 

Opleiding

Mei 

Missie Sint Paulus

Juni 

Kerkopbouw

Juli 

Publiciteit

Augustus 

Honoraria

September 

Zusterkerken Centraal Europa

Oktober 

Ontwikkelingssamenwerking

November 

Unie van Utrecht

December 

Diaconaal werk

Januari 

Oecumenisch Werk

Toelichtingen bij de doelen: KLIK