St. Jan | Mannenvereniging 75 jaar

Opgericht 21 januari 1948

Op 21 januari 1948 werd de Oud-Katholieke Mannenvereniging Sint Jan opgericht. De naam St. Jan werd gekozen omdat Johannes de Doper, wiens feest op 24 juni valt, voor zijn overtuiging uitkwam, al moest hij zijn leven er voor geven. De naam moest een aansporing zijn, voor het oud-katholiek geloof op de bres te staan.

De vereniging zou zeer levensvatbaar blijken te zijn. Er werden en worden tal van activiteiten ondernomen.
Elke donderdagavond is er een bijeenkomst of een kaartavond en ongeveer eenmaal per 6 weken is er een openbare avond met diverse onderwerpen.

St. Jan heeft de Oud-Papiergroep opgericht, die niet meer weg te denken is in Egmond, (Zie ook bij werkgroepen)
In de jaarlijkse Fancy Fair had de vereniging een zeer groot aandeel en als er in de kerk te klussen valt, wordt er niet vergeefs een beroep op hen gedaan.

Al met al een springlevende vereniging met een grote inzet voor kerk en samenleving.

Interim-Voorzitter: dhr. G. Zwart, 072 – 506 2007
Penningmeester: dhr. K. v. d. Pol, 072 – 506 5552
Secretaris: dhr. D. ter Beek, 06 – 54 25 70 37

KvK 40634780