Diaconaat

Elke christelijke gemeenschap berust op aantal peilers: verkondiging, vieren, besturen, katechese, parochieopbouw en inzet voor anderen. Om aan de laatste taak een wat geordende vorm te geven bestond in onze parochie een diaconale werkgroep.

Diaconale werkgroep
Hierbij wil ik u laten weten dat sinds januari 2019 de werkgroep Diaconie is opgeheven. Eind 2017 stopten we al met de Wereldwinkel verkoop in de hal van de pastorie. Kerst- en voedselpakketten worden nu door de gezamenlijke kerken georganiseerd en Amnesty-International is al jaren online te vinden. Kortom: wat overblijft zijn de projecten. Projecten zullen we echter altijd blijven steunen! Daarom blijft het Diaconaat behouden in het kerkbestuur en zal ik die taak op me nemen. Ruim 20 jaar heeft onze werkgroep zich ingezet voor asielzoekers, wereldwinkel, mensenrechtenorganisaties en projecten wereldwijd.

Daarom wil ik jullie, Kniertje de Waard, Marrianne de Vrij, Ada v/d Pol en Marianna v/d Pol hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking al die jaren.

We waren een goed team!

Nelly Zwart

Lid kerkbestuur

Contactpersoon: pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga, telefoon 072 – 506 1206.