Afspreken bijzondere vieringen

Het plannen van bijzondere vieringen,

doop, huwelijk, uitvaart, kan alleen

na voorafgaand overleg met de pastoor.