Geloofsinformatie | Thema-avonden

Eén van de centrale taken van een kerkgemeenschap is de verdieping van het geloof en de overdracht van kennis omtrent geloof en kerk. Dat gebeurt natuurlijk eerst in de lering/catechese voor kinderen en jongeren. Maar ook daarna blijft het een levenslange weg.

In onze parochie wordt het aanbod van geloofskennis en geloofsverdieping voor volwassenen georganiseerd door de “werkgroep geloofsinformatie”. Deze bestaat uit twee parochianen die samen met de pastoor een aantal informatie- en gespreksavonden organiseren over geloof, kerk en andere maatschappelijk belangrijke onderwerpen. Informatie over de avonden wordt gepubliceerd in het parochieblad en de plaatselijke bladen.

Leden:
mevr. Trees Visser – Groot (coordinatie)
mevr. Ineke Schenk
dhr. Bob Kos
pastoor Joke Kolkman

De avonden worden gehouden in het Verenigingsgebouw Egmond.
Om 19.45 uur is er koffie/thee en om 20.00 uur begint het programma.
In het programma is ook een korte pauze voorzien.
We besluiten de avond om 21.45 uur.