Lezerskring

Een groep parochianen verzorgt de eerste Schriftlezing tijdens de Eucharistievieringen. De pastoor stelt hiervoor een rooster op en de lectoren zullen – desgewenst – helpen met het oefenen in duidelijk voorlezen door de microfoons. Spreekt u gerust met de lectoren of pastoor indien u daaraan mee wilt doen.
Coördinator: pastoor Joke Kolkman