Onderhoud gebouwen

De parochie beschikt over verschillende panden, gegroepeerd rond een open ruimte.

De meeste panden zijn oud. Dat betekent naast onderhoud ook de noodzaak van aanpassingen aan de huidige tijd. Inmiddels zijn er in kerk en pastorie installaties voor verwarming en elektriciteit, maar zaken als isolatie en, ooit, van het gas af, vragen grote aanpassingen. En dat met een toch bescheiden budget.

De parochie werkt met een meerjarenonderhoudsplan voor het kerkgebouw en de pastorie. 

In onze parochie is het onderhoud van de gebouwen een directe verantwoordelijkheid van het kerkbestuur.

Als u geïnteresseerd bent en een bijdrage wilt leveren, planmatig (plannen beschrijven, offertes regelen, etc) of praktisch door het aanbrengen of verbeteren van voorziening of het uitvoeren van reparaties, schilderwerk etc: u bent zeer welkom! Graag een mailtje of belletje naar de pastoor of leden van het kerkbestuur.