Misdienaars

Een belangrijke taak tijdens de Eucharistieviering is weggelegd voor de misdienaars. Zij helpen de pastoor en de lector tijdens de erediensten. Dit is niet alleen belangrijk tijdens de hoogmis, maar ook tijdens huwelijken, uitvaarten en andere bijzondere vieringen. Jongens en meisjes vanaf 10 jaar kunnen tot misdienaar worden opgeleid. Aanmelden kan bij pastoor Joke Kolkman.