Koren

Vaste gezangen
In de kerkdiensten wordt veel en graag gezongen. In het Oud-Katholiek gezangboek staan maar liefst 28 verschillende vaste gezangen (Missen), waarin afwisselend door het kerkkoor en de gemeente gezongen wordt. Sommige Missen gaan terug tot de 10e eeuw, die dan meestal Gregoriaans zijn, anderen zijn weer heel eigentijds.

Wisselende gezangen
Naast deze vaste gezangen zijn er vele andere gezangen die op bepaalde plaatsen in de liturgie gezongen worden. Hierbij zijn bekende melodieën uit het verleden, liederen in de trant van de Anglicaanse kerk, maar ook tekstdichters als Huub Oosterhuis en Willem Barnard hebben een plaats in het gezangboek. Het Gezangboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, waaruit wij zingen, is een – bijna – onuitputtelijke bron voor de zang.

Het kerkkoor
Het kerkkoor levert haar bijdragen aan vieringen op de zondagen, hoogtijdagen als Kerst, Pasen en Pinksteren en bij sommige bijzondere diensten. Het koor kan altijd nieuwe leden gebruiken en staat open voor mannen en vrouwen die kunnen en willen zingen en bereid zijn de repetities bij te wonen. Deze zijn iedere woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur (in de zomer juni + juli + augustus – op dinsdagavond).

Voorzitter: dhr. J. Dekker, tel. 072 506 4588
Secretaris: dhr. K. Visser, tel. 072 506 3712
Penningmeester: dhr. W. Wijker, tel 072 850 5700
Dirigent: mevr. L. E. Zwart-Vuil, tel. 072 506 2007
Repetitieavond, in de regel, op woensdag, van 19.30 – 21.00 uur.
(in de maanden juni, juli en augustus op dinsdag)

Gospelkoor “Seasingers”
Het Gospelkoor zingt in de Gezinsdienst/Vlotte Mis op de derde zaterdag van de maand, om 17.00 uur.
Het repertoire bestaat uit moderne geestelijke muziek en gospels. (er is geen viering op de derde zaterdag van de maanden januari, juni, juli en augustus). Er wordt ook gezongen in de Gezinsviering van 6 januari, Driekoningen, om 19.00 uur.

Ook verzorgen zij tijdens de zomerse braderie een Gospelinstuif, waarbij de kerk openstaat voor iedere belangstellende die wil luisteren en/of meezingen. Deze avond(en) worden in de plaatselijke bladen gepubliceerd en met posters aangegeven.

Ook het Gospelkoor kan altijd nieuwe leden gebruiken (vooral mannen).
Bestuur: Anouk Veldboer, telefoon 06 – 10 58 56 52
Dirigente en pianobegeleiding: Teresa Takken.
Repetitieavond, in de regel, op maandag, van 19.30 – 21.00 uur.