Werkgroepen

In een eigentijdse geloofsgemeenschap worden vele taken verricht door vrijwilligers. Op veel terreinen zetten parochianen zich in om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Sommigen voelen zich daardoor sterker verbonden met de kerk, anderen vinden het een zinvolle besteding van hun tijd omdat ze iets kunnen betekenen voor anderen. En altijd is het spreekwoord van toepassing: vele handen maken licht werk. Wilt u zich inzetten op enig gebied binnen onze parochie en bent u benieuwd voor welke werkgroepen of activiteiten vrijwilligers nodig zijn?  Neem dan contact op met de pastorie via telefoonnummer 072 – 506 1206  of stuur een e-mail naar het parochiesecretariaat.

In de parochie wordt veel werk verzet door vrijwilligers. Te denken valt aan het kerkkoor, de misdienaars, de bloemengroep, de autovriendendienst enz. enz. Onder dit kopje vindt u de meeste werkgroepen, waarin de vrijwilligers werkzaam zijn.