Oecumene

In Egmond bestaat al jarenlang een bijna vanzelfsprekende samenwerking tussen de Rooms-Katholieke, Protestantse en Oud-Katholieke kerk. Voor dit doel bestaat er een oecumenische werkgroep met mensen uit de verschillende kerken die zich bezighoudt met het aanmoedigen van de oecumenische betrokkenheid, in het bijzonder waar het betreft de vernieuwing van kerk, maatschappij en wereld.

Website van de Rooms-Katholieke parochies in de Egmonden: www.rkegmond.nl
Website van de Protestantse Gemeente in de Egmonden: www.pkn-egmond.nl

Voorbeelden van onze plaatselijke oecumenische samenwerking:
– de oecumenische dienst van gebed voor de eenheid van de christenen (januari)
– oecumenische vastenmeditaties (veertigdagentijd)
– oecumenisch vastenproject (veertigdagentijd)
– oecumenische gebedsdienst op Wereldgebedsdag (maart)
– oecumenische gebedsdienst in de Vredesweek (september)
– oecumenische oogstdienst (oktober)

Vanuit de oud-katholieke parochie hebben zitting in de oecumenische werkgroep:
pastoor Joke Kolkman – voorzitter, tel. 072-5061206

NL38 RABO 0315792280, Inz. Oecumenische Werkgroep