Wanneer is er kinderkerk ….. leiding gevraagd …..

……… in onze parochie?

Er is er even geen kinderkerk, tijdens de Eucharistieviering van 10.00 uur in ’t OISIE van het Verenigingsgebouw. De ingang is bereikbaar via de hoofdingang van het kerkgebouw aan de Voorstraat 112.

De parochie is – zoals u zult begrijpen – op zoek naar leiding voor de kinderkerk.
De gedachte is om op de eerste zondag van de maand kinderkerk te gaan houden.
Dit kan pas beginnen als er voldoende leiding is: twee per zondag.
Vrouwen én mannen mogen zich melden bij pastoor Scheltinga. 

We wijzen u op de vieringen met de Seasingers – welke vanaf september 2012 gehouden worden – op de derde zaterdag van de maand. Dit zal de ene keer een Gezinsdienst zijn en de andere keer een zgn. Vlotte Mis + een paar aanpassingen! Aanvang 19.00 uur.

Ook kinderen die niet tot de parochie behoren, zijn van harte welkom.

Informatie via pastoor Rudolf Scheltinga, tel. 072 – 506 1206
Bel/mail de pastoor. http://egmond.okkn.nl/pagina/29/contact

We beginnen wij de ‘kinderdienst’ met bovenstaand gebed en liedje.

Goedemorgen, lieve Vader
dank U voor deze nieuwe dag.
Ik heb zo lekker weer geslapen
in mijn bedje warm en zacht.
Ik wil vandaag weer heel graag lief zijn
voor de kinderen om mij heen.
Wilt U mij daar dan bij helpen?
Want ik kan het niet alleen.

 (Zingend)
Dank U, voor deze nieuwe morgen.
Dank U, voor deze nieuwe dag.
Dank U, dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

Na een bijbelverhaal + soms een zgn. spiegelverhaal, het Onze Vader en voorbeden, gaan we knutselen in verband met het thema van die dag. Tijdens de communie komen de kinderen in de kerk, zij ontvangen aan de communiebank de zegen en vertellen daarna iets over wat zij gedaan en/of gemaakt hebben.