Autovriendendienst

Ondanks dat de afstanden in de Egmonden niet groot zijn, is er toch altijd een aantal mensen, die om wat voor reden dan ook, niet zelfstandig de kerkdiensten kan bijwonen. Voor hen is de groep autovriendendienst.

Voor vervoer naar en van de kerk kunt u contact opnemen met:

Egmond aan Zee
dhr. H. Bosman, tel. 072 506 2317

Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen
dhr. J.v.d. Pol, 06-53 25 88 37
dhr./mw. Kees/Trees Visser, 072-5063712

Wij vragen de parochianen zoveel mogelijk behulpzaam te willen zijn, zodat ook zij, die geen auto bezitten, in staat worden gesteld de kerkdiensten en andere bijeenkomsten bij te wonen.