Wijden van de huiszegens

U kunt zaterdag uw huiszegen ophalen in de kerk

Zoals elk jaar heeft ook nu Pastoor Joke Kolkman weer de huiszegens voor de Egmonden gewijd. 

Het was een mooi moment!

De huiszegens kunnen nu op de bovendorpels van de huizen worden geplakt.