Wijden van de huiszegens

U kunt zaterdag uw huiszegen ophalen in de kerk

Op zaterdag 8 januari 2022 heeft Pastoor Joke Kolkman de huiszegens voor de Egmonden gewijd. 

Het was een mooi moment! Maar nu moeten de zegens nog op de bovendorpels van de huizen. 

Aanstaande zaterdag kunt u de zegens komen halen, ze liggen dan klaar.