Ste. Agnes

Wie was Ste. Agnes?

De Heilige Agnes werd in 291 geboren en groeide op in een Christelijke familie in Rome.
Toen Agnes 12 jaar oud was, wilde een prefect dat ze met zijn zoon zou trouwen, maar ze weigerde omdat ze al ‘getrouwd was met haar hemelse echtgenoot’.
Daarom veroordeelde de prefect haar ter dood. De Romeinse wet echter stond de executie van maagden niet toe, zodat hij de opdracht gaf om haar vooraf in een bordeel te laten verkrachten, maar haar maagdelijkheid bleef op wonderbaarlijke wijze bewaard. Zij werd meegenomen naar een Romeinse tempel van Minerva, om haar te dwingen tot heidense afgoderij, maar zij maakte het Teken van het Kruis.
Daarna werd ze op de brandstapel geplaatst, maar het vuur had geen vat op haar; tenslotte werd ze als tovenares onthoofd.
Zij onderging het martelaarschap op de leeftijd van 13, op 21 Januari 304.
Acht dagen nadat ze was begraven in de catacomben, werd zij gezien in een gouden kleed, met een verlovingsring van Jezus Christus aan haar vinger en aan haar rechterzijde een wit lam.
Dit eikenhouten beeldje van de H. Agnes bevindt zich in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het is gemaakt door Adriaen van Wesel, ca. 1480.

Klik hier voor een radiouitzending van de IKON, de IKOON van de week: Ste. Agnes.
http://www.ikonrtv.nl/pastoraat/pastoraatUitzending.aspx?lIntUitzendingId=106

alt

Een andere levensbeschrijving

Zoals bij zovele heiligenlevens het geval is, is ook het leven van de H. Agnes een vreemde mix van vrome legenden, hele verzinsels en halve waarheden…

Het enige dat we met redelijke zekerheid kunnen aannemen is dat er in de tweede of derde eeuw na Christus in Rome een meisje geleefd heeft dat -zoals velen toen- gestorven is omwille van haar geloof.

Als knappe dochter van een rijke Romeinse familie wordt zij door menigeen opgemerkt. Zo ook door Gaius, de zoon van de prefect van Rome, Sempronius. Zij is nog maar 12 jaar als zij een huwelijksaanzoek van hem krijgt. Agnes reageert echter negatief: zij is al verloofd met iemand anders. Een ongetwijfeld pas in de middeleeuwen ontstane versie vertelt dat zij zichzelf als bruid aan Christus had toegewijd…

De machtige Sempronius probeert haar te overreden toch met zijn zoon in het huwelijk te treden maar Agnes blijft standvastig; ze wil maagd blijven. De legende vertelt dan dat Sempronius in zijn woede de naakte Agnes laat opsluiten in een bordeel met de bedoeling haar daar haar maagdelijkheid te laten verliezen om zo de schande van de afwijzing van zijn zoon te wreken. Maar een engel staat Agnes terzijde en beschermt het arme meisje: op miraculeuze wijze groeit haar haar tot aan haar enkels en zo wordt haar naaktheid bedekt…

Agnes wordt vervolgens veroordeeld tot de brandstapel maar overleeft dankzij haar schutsengel de vlammenzee. Uiteindelijk wordt zij in het stadion van Domitianus (waar zich nu de Piazza Navona bevindt) met het zwaard onthoofd.

Haar lichaam wordt begraven in de buurt van Rome, nabij de weg naar Nomentum. In de tijd van Constantijn de Grote wordt op die plek een kerk gebouwd. Op de plaats waar zij stierf laat paus Innocentius X Pamphilj in de 17de eeuw door Borromini een kerk bouwen die aan haar wordt toegewijd: de “Sant’ Agnese in Agone”.

Agnes wordt gerekend tot de eerste heiligen die in de katholieke kerk werden vereerd.

 

Patronage

Sint-Agnes is patrones van de kuisheid, van de maagden en –merkwaardig fenomeen!- van de tuinmannen.

 

Attribuut

Agnes wordt met een lam afgebeeld aan haar voeten of in haar armen omwille van de verwantschap van haar naam met het Latijnse ‘agnus’ (‘lam’) c.q. het Griekse ‘agnos’ (‘reine’). Het is Sint Augustinus die op deze betekenis wijst. Soms staat ze op een brandstapel. Vrijwel altijd draagt zij een martelaarspalm of een witte lelie als symbool voor haar zuiverheid.