Adventsmiddag


  • Datum:

Na twee jaar zonder, hopen wij nu weer een adventsmiddag te kunnen houden op
vrijdag 16 december, aanvang 15.00 met een korte Eucharistieviering in de kerk.
Aansluitend een feestelijke middag in het verenigingsgebouw mmv. het muzikale huistrio.
Opgave bij:
mw. Nelly Zwart 06-36445751, mw. Agaat Zwart 5064085 en mw. Lida Aland 06-33849221