Nieuwe voorzitter kerkkoor

Afgelopen donderdag tijdens de jaarvergadering van het kerkkoor werd het
voorzitterschap overgenomen door dhr. G. Gravemaker.
Van de aftredende voorzitter dhr. J. Dekker krijgt hij hier de voorzittershamer
overhandigd.