Extra Thema-avond Oecumenisch

Bisschop Dirk Jan Schoon komt vertellen over zijn ervaringen in Rome

datum: 21-03-2023, 20.00 – 22.00

OK-Verenigingsgebouw, Egmond aan Zee

Op initiatief van paus Franciscus is de Rooms-Katholieke Kerk wereldwijd begonnen aan een bezinning op synodaliteit, oftewel: hoe zijn en blijven we samen op weg? Voor een wereldkerk als de rooms-katholieke is dat een hele uitdaging, waarbij zij graag de ervaringen van andere kerken inwon. Dat gebeurde onlangs op een internationaal symposium in Rome, waar vijf andere wereldwijde kerken zich presenteerden, anglicanen, lutheranen, methodisten, gereformeerden en oud-katholieken. Namens die laatste vertelden de bisschop van Haarlem, mgr. Dirk Jan Schoon, en prof. Jan Hallbeek hoe synodaliteit in de oud-katholieke kerken van de Unie van Utrecht gestalte krijgt. Het was een indrukwekkende bijeenkomst: er werd goed naar elkaar geluisterd en hopelijk helpt het de Rooms-Katholieke Kerk in haar ook oecumenische bezinning op de toekomst.