Huiszegens 2022

Deze huiszegen is een teken van Gods Aanwezigheid in ons leven. 
Wij bidden dat ons huis een dak is om te schuilen. 
Een plaats van geborgenheid en gastvrijheid.
Dat God met ons meegaat en met allen die ons  huis in -en uitgaan. 
Als wij werken én als wij rusten.